Vis Sens fi / Corona

Vis sens fi 1 o més entrades de pas continu o variable

Acabat d’eina o rectificat

Corones dentades amb fresa mare o especials dentades a eina amb sistema tangencial